CURS PRÀCTIC DE PROJECT MANAGEMENT DE LA INTERCOL·LEGIAL TÈCNICA DEL VALLÈS

CURS PRÀCTIC DE PROJECT MANAGEMENT DE LA INTERCOL·LEGIAL TÈCNICA DEL VALLÈS

CURS PRÀCTIC DE PROJECT MANAGEMENT DE LA INTERCOL·LEGIAL TÈCNICA DEL VALLÈS

by
566 566 people viewed this event.

La Intercol·legial Tècnica del Vallès, formada per les delegacions del Vallès dels col·legis d’arquitectes, d’aparelladors i d’enginyers, va organitzar un curs pràctic sobre “Project Management” amb la participació com a ponents de membres de la nostra organització, amb reconeguda experiència professional, que van exposar diversos casos pràctics.

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

15/05/2017 to
24/05/2017
 

Localització

Share With Friends