La gestió de projectes a la Junta de Andalucía

Els Project Manager, actors essencials per agilitzar les inversions a la Comunidad. Se seleccionaran els perfils més adequats entre els nivells més alts de l’administració, els grups A1 i A2.

Notícia de desembre 2019. S’adjunta link de la publicació completa. Secció Economía y Empleo, Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/148865/ProjectManagerAdministracionInversion