La importància del Project Management en el projecte d’un hospital

Publicació de l’article “La importancia del Project Management en el proyecto de un hospital” a l’anuari AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria AADAIH) de l’empresa de consultoria hospitalaria Unique (www.uniquehealth.com.es) de la nostra sòcia Marité Alonso Argul.

És una reflexió sobre com aconseguir l’èxit d’un projecte complex des de l’òptica del Project Management, a partir de l’exemple del projecte d’un hospital, on la intervenció d’equips multidisciplinars diversos obliga a una detallada coordinació.

S’adjunta enllaç a la publicació (pàg. 50-52):

https://aadaih.org.ar/get/ANUARIOS/ANUARIO%20AADAIH%202018.pdf